Serveringstillstånd

Juridiska verktyg för dig som arbetar som alkoholhandläggare i en kommun eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.

För dig som arbetar med förvaltningsrätt finns mer information här.