Är du i behov av rådgivning inom samhällsbyggnadsområdet? Våra konsulter är experter på juridiken som rör exempelvis PBL, bygglov, detaljplaner och förelägganden. Låt oss reda ut alla frågetecken!

Vår rådgivning inom samhällsbyggnad omfattar alltifrån enklare frågeservice online, via e-post eller telefon till mer omfattande konsultuppdrag som vi utför hos oss eller på plats hos dig. Våra kunder är både kommuner och privata företag som advokatbyråer och byggbolag.

Vi är experter inom bygglov och detaljplaner men erbjuder även konsultation inom tillsyn, strandskydd och i fastighetsfrågor. Varje uppdrag är unikt och vi är alltid lyhörda inför kundens specifika behov.

Rättsutredningar, granskningsservice och överklaganden

Vi utför rådgivningsuppdrag som helt baseras på kundens behov. Det kan vara uppdrag som sträcker sig över längre tid, som kräver uppföljning eller snabba punktinsatser. Exempelvis arbetar vi med rättsutredningar, granskningsservice och överklaganden.

Bygglov kan vara knepiga exempelvis när fastigheten ligger inom kulturmiljöprogram eller strandskyddat område. Här kan vi hjälpa till med rättsutredningar. Vi gör en analys av ärendet och skriver förslag på beslut så att ni kommer vidare i processen.

Förelägganden och viten kan också vara komplicerade. Vi kan avlasta handläggare genom en granskningsservice där vi kontrollerar att allt är korrekt innan föreläggandet skickas iväg för utdömande av domstol.

Vi kan även hjälpa de kommunala nämnderna med att överklaga deras egna beslut som blivit ändrade av länsstyrelsen och svara på formella frågor kring överklaganden. 

Rådgivningsavtal Flex

Ett smidigt och flexibelt rådgivningsavtal som gör det enkelt att avropa rådgivning löpande. Läs mer om Rådgivningsavtal Flex här.

radgivning_flex_samhallsbyggnad_LITEN.jpg

Kompetensutveckling och Fråga juristen

Är ni flera som är i behov av kompetensutveckling? Eller saknar ni ett juridiskt bollplank? Vi både skräddarsyr kurser helt efter era önskemål och ger juridisk rådgivning direkt via mejl.