Har du svårigheter med frågor inom miljörätt som rör till exempel strandskydd, förelägganden, avfall eller störningar? Låt oss hjälpa dig reda ut frågetecknen.

Vår rådgivning inom miljöområdet omfattar alltifrån enklare frågeservice online, via e-post eller telefon till mer omfattande konsultuppdrag som vi utför hos oss eller på plats hos dig. Våra kunder är både kommuner och privata företag som exempelvis byggbolag. 

För dig som arbetar på miljö- eller samhällsbyggnadskontor hjälper vi gärna med frågeställningar rörande exempelvis tillsyn, inspektioner eller bygglovsärenden.

Exempel på områden där vi kan hjälpa till:

  • Medverka till att ta fram, eller granska, tillsynsplaner, taxor eller delegationsordningar.
  • Upprätta eller granska olika beslutsmallar, t.ex. om miljösanktionsavgifter eller förelägganden.
  • Ge råd i frågor vid detaljplanearbete, t.ex. vad kommunen ska tänka på när man vill upphäva strandskydd för att bygga bostäder eller om hur man kan avveckla äldre dikningsföretag till förmån för kommunalt VA.
  • Rådgivning inför överklagande av domar och beslut inom miljörätt eller plan- och byggrätt.

Rådgivningsavtal Flex

Ett smidigt och flexibelt rådgivningsavtal som gör det enkelt att avropa rådgivning löpande. Läs mer om Rådgivningsavtal Flex här.

Rådgivningsavtal Flex_miljo.jpg

Kompetensutveckling och Fråga juristen

Är ni flera som är i behov av kompetensutveckling? Eller saknar ni ett juridiskt bollplank? Vi både skräddarsyr kurser helt efter era önskemål och ger juridisk rådgivning direkt via mejl.