Har ni svårigheter med frågor inom arbetsrätt som rör till exempel regler på arbetsplatsen, LAS, arbetsmiljö, anställningsvillkor eller uppsägning? Låt oss hjälpa er att reda ut frågetecknen.

Vi utför både längre och kortare uppdrag och kan hjälpa er med allt från rådgivning via telefon, rättsutredningar, utformning av avtal och dokument eller som stöd vid förhandlingar. Vi kan även erbjuda rådgivning via videokonferens.

Exempel på tjänster vi kan erbjuda:

  • Rättsutredningar
  • Bedömningar av frågor om uppsägning, omplacering och andra personalärenden
  • Stöd och genomgång inför förhandlingar
  • Utforma dokument, såsom anställningsavtal eller förhandlingsuppgörelser

Rådgivningsavtal Flex

Ett smidigt och flexibelt rådgivningsavtal som gör det enkelt att avropa rådgivning löpande. Läs mer om Rådgivningsavtal Flex här.

Bild Rådgivningsavtal Flex arbetsliv.jpg

Kompetensutveckling och Fråga juristen

Är ni flera som är i behov av kompetensutveckling? Eller saknar ni ett juridiskt bollplank? Vi både skräddarsyr kurser helt efter era önskemål och ger juridisk rådgivning direkt via mejl.