Angelica Våhlin Björklund

Redaktör och rådgivare, jurist

Angelica Våhlin Björklund är jurist med specialisering i miljörätt och brottmålsjuridik och arbetar som redaktör för informationstjänsterna JP Miljönet och JP Räddningsnet samt juridisk rådgivning. Angelica har tidigare suttit ting vid Solna tingsrätt och varit redaktör för två av JP Infonets andra tjänster.

Angelica är för närvarande föräldraledig.

Kontakt

E-post: angelica.vahlinbjorklund@jpinfonet.se
Telefon: 08 - 120 990 17