Författare och föreläsare

Våra författare och föreläsare är alla framstående specialister inom sina rättsområden. De är advokater, jurister och sakkunniga som, genom sin mångåriga erfarenhet och kompetens, säkerställer att all den information vi levererar till våra användare är kvalitetssäkrad av experter.  

Agnes Hammarstrand

Advokat och partner på Advokatfirman Delphi

Alexander Hardenberger

Doktorand på Juridiska fakulteten vid Lunds universitet

Alexander Jute

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Anders Bengtsson

F.d chefsrådman i Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt

Anders Elmer

Advokat, EmpLaw Advokater AB

Andrea Sundstrand

Docent i offentlig rätt, specialist på offentlig upphandling

Anette Schierbeck

Enhetschef, Statens institutionsstyrelse

Anna Agardh

Stadsadvokat

Anna Christiernsson

Docent i miljörätt vid Stockholms universitet

Anna Lindén

Stadsadvokat på juridiska avdelningen, Stockholms stad

Anna Ulfsdotter Forssell

Advokat och partner, Advokatfirman Ulfsdotter

Anna-Lena Rosengardten

Civilingenjör

Annika Blekemo

Doktorand, Adjunkt

Annika Nisser

Advokat och delägare, Krim advokater

Anton Johansson

Advokat, Kastell Advokatbyrå

Arvid Sundelin

Advokat och delägare, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå.

Beatrice Nordebrink

Socionom och jurist, Nordebrink konsult AB

Björn Bergström

Senior Associate, Ramberg Advokater

Björn Hellman

Advokat, Advokatfirman Åberg & Co AB

Bo Ericson

Arbetsrättsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB

Bob Nilsson Hjorth

Hovrättsråd tillika vice ordförande, Hovrätten över Skåne och Blekinge

Carina Holmgren

Advokat och delägare, holmgrenhansson Advokatbyrå

Carl Bokwall

Advokat och partner, Bokwall Rislund Advokatbyrå

Carl Norén

Advokat, Kastell Advokatbyrå

Carl-Anders Svensson

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Carl-Gustaf Tryblom

F.d. byråchef vid Justitieombudsmannen

Caroline Hellström

Jurist vid Statens institutionsstyrelse

Caroline Winje

Advokat, Landahl Advokatbyrå

Caterina Carreman

Advokat, Foyen Advokatfirma

Cecilia Grefve

Ledarskaps- och organisationsutvecklare

Cecilia Torelm Tornberg

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Charlotte Berg

Veterinär och professor i husdjurens miljö och hälsa

Charlotte Brunlid

Biträdande jurist, DLA Piper

Christer Hjert

Konsult och VD, Kommunakuten AB

Christina Wainikka

Policyexpert, Svenskt Näringsliv

Christine Storr

Universitetsadjunkt och doktorand vid Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet

Clara Henley

Stadsadvokat, Stockholms stad

Conny Larsson

Advokat, Advokatfirman Singularity Law AB

Cornelia Englén

Jurist, kanslichef

Dan Holke

F.d. chefsjurist, LO-TCO Rättsskydd

Daniel Stattin

Professor i civilrätt vid Uppsala univeristet

Daniel Tornberg

Advokat/CEO/Partner, Advokatfirman MarLaw

David Langlet

Professor i havsförvaltningsrätt, Handelshögskolan i Göteborg

Dennis Martinsson

Universitetslektor i rättsvetenskap och jur. dr i straffrätt vid Stockholms universitet

Didrik Värmon

Data Protection Officer, Hoist Finance

Eleonor Kristoffersson

Professor vid Örebro universitet

Ellinor Wilow

Legal councel Daniel Wellington

Emelie Fyhrqvist

Senior Associate, Advokatfirman MarLaw

Emma Eriksson

Advokat och delägare, Landahl Advokatbyrå

Emma Lund

Advokat och delägare, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Erik Gadman

Advokat, Hannes Snellman advokatbyrå

Erik Olsson

Advokat och delägare, Advokatfirman Kahn Pedersen

Erik Sollenberg

Biträdande jurist, Bokwall Rislund Advokatbyrå

Erik Svensson

Docent i straffrätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet

Erik Victor Ragnå

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Erika Vester

Affärsjurist, jur. kand.

Ester Herlin-Karnell

Universitetslektor i offentlig rätt, Göteborgs universitet

Eva Eriksmarck

Djurskyddshandläggare och ordf. i Djurskyddsinspektörernas förening (DIRF)

Eva Lindahl Toftegaard

Universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet

Filip Kylvåg

Associate, Advokatfirman MarLaw

Frida Velander

Hovrättsassessor och f.n. adjunkt i straffrätt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet

Gabriel Michanek

Professor i miljörätt, Uppsala universitet

Gastón Fernández Palma

Senior jurist på Finansinspektionen

Giedre Jirvell

Ägare och grundare, Mark- & Miljörättsbyrån

Gustaf Wall

Jur dr, universitetsadjunkt, Uppsala universitet

Hanna Kjellman

Data Protection and Compliance Officer, Verisure

Hannah Fager

Associate, Advokatfirman MarLaw

Hans Adler

Överläkare och specialist inom rättspsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri

Hans Fink

Momsspecialist

Helena Striwing

Jurist och författare med djurskydd som specialitet

Helene Lindahl

Biolog, Naturvårdsverket

Henrik Palmcrantz

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Henry Freij

Socionom, Konsult

Håkan Sandesjö

F.d. generaldirektör Utlänningsnämnden samt t.f. Konsumentombudsman och Diskrimineringsombudsman

Ingela Boije af Gennäs

Civilingenjör lantmäteri, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, Svefa

Ingela Sundelin

Advokat, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Jan Darpö

Professor i miljörätt, Uppsala universitet

Jan Kellgren

Professor vid Linköpings universitet

Jan Kleerup

Skattejurist hos Erlegal Advokatbyrå

Jan Rosén

Professor i civilrätt vid Stockholms universitet

Jenny Kenneberg

Advokat och delägare, Brick Advokat

Jerker Olsson

Senior expert vid EU-domstolens direktorat för forskning och dokumentation

Jerker Öhrfeldt

VD, Arbetsrättsbyrån

Joakim Lavér

Advokat och partner, Hannes Snellman Advokatbyrå

Joakim Sånglöf

Associate, Ramberg Advokater

Johan Adestam

Jur. dr och lektor i rättsvetenskap vid Örebro universitet

Johan Larsson

Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Johan Sigeman

Advokat och Delägare, Sigeman & Co

Johan Stern

Delägare, Ramberg Advokater

Johanna Ersborg

Jurist, Enetjärn Natur

Johanna Hellström

Advokat, Foyen Advokatfirma

Johannes Holmgren

Advokat, Polaris Advokatbyrå

Jon Kihlman

Advokat, jur. dr

Jonas Holm

Senior Associate, Advokatfirman MarLaw

Jonas Nordström

Chefsjurist på AcadeMedia och undervisar på rektorsprogrammet vid SU

Jonatan Wahlberg

Senior specialist, Ulfsdotter Law

Jonny Flodin

Universitetsadjunkt på avdelningen för fastighetsvetenskap, KTH

Julia Asplund

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Kajsa Reimers

Planchef, Ale kommun

Kalle Larsson

Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Karl Dahlstrand

Jur.kand., Fil.dr. och universitetslektor i rättssociologi vid Lunds universitet

Karl Pfeifer

Tidigare chefsjurist och ställföreträdande generaldirektör vid Arbetsgivarverket

Katarina Broman

Advokat och verksam på Advokatbyrån Sigeman & CO i Malmö

Katarina Ladenfors

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Katrin Edström

VD, Arbetsrättsrådgivarna

Katrin Strömberg

Beredningsjurist på Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

Kazimir Åberg

Hovrättsråd och vice ordförande i Svea hovrätt

Kristian Pedersen

Advokat och partner, Advokatfirman Kahn Pedersen

Lars Clevesköld

F.d. hovrättsråd, Hovrätten Skåne och Blekinge

Lars Werner

F.d. ämnesråd, Utbildningsdepartementet

Leif Norell

Teknologie doktor

Lina Håkansson Kjellén

Advokat, Bokwall Rislund Advokatbyrå

Linda Larsson

Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson juridik AB

Linnéa Brossner

rättssakkunnig, Justitiedepartementet

Liselott Fröstad

Advokat och delägare, Brick Advokat

Livia Elveljung

Biträdande jurist, Hannes Snellman advokatbyrå

Lotta Lerwall

Professor, lärare och forskare vid Uppsala universitet

Lotta Maunsbach

Jur. dr. och lektor i processrätt vid Lunds universitet

Lotta Wirén

Advokat och delägare, Krim advokater

Lotti Ryberg-Welander

Universitetslektor

Louise D'Oliwa

Advokat och ägare, Advokatbyrån D'Oliwa

Lucas Ideström

Advokat, Advokatbyrån D’Oliwa

Madeleine Marjasin

Skoljurist, Haninge kommun

Magnus Ehn

Senior Specialist, Advokatfirman Kahn Pedersen

Magnus Fröberg

Advokat och delägare, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå.

Magnus Nedström

Advokat och delägare, Advokatbyrån Sigeman & Co i Malmö

Magnus Åhammar

Rådman i förvaltningsrätten i Stockholm och vice ordförande i Skolväsendets överklagandenämnd

Malen Wallén

Jurist

Marcus Ateva

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Margaretha Gistorp

Hovrättsråd i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt

Maria Lidbom

Advokat

Maria Refors Legge

Doktorand i offentlig rätt (skoljuridik och barnrätt)

Marie Lundin Karphammar

Barnrättsjurist

Marie Runelid

Kommunjurist i Karlstad

Markus Mårline

Advokat, Advokatbyrån Sigeman & Co i Malmö

Martin Bogg

Advokat, Advokatfirman Delphi

Martin Zeitlin

Associate, Advokatfirman MarLaw

Martina Gram

Associate, Next Advokater

Martina Slorach

Advokat, Advance Advokatbyrå

Matilda Björlingson

Skoljurist på Academedia

Mattias Appelberg

Adjunkt vid Stockholms universitet

Mikael Berglund

Advokat, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Mikael Hellstadius

Skoljuridisk expert och konsult

Mikael Kullberg

Kanslichef på Statsrådsberedningens granskningskansli

Mikael Westin

Advokat

Monika Wendleby

Författare och partner på Passacon AB

Mårten Dunér

Tekniskt råd i Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt

Natalie Glotz

Förvaltningsjurist vid Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad

Nick Bergqvist

Advokat, Advokatbyrån Massi

Niklas Arvidsson

Docent i civilrätt, forskare och undervisar i förmögenhetsrätt och associationsrätt

Niklas Wallentin

Arbetsrättsjurist

Nils Allan Danielsson

Socionom och expert inom ekonomiskt bistånd. Tidigare arbetade han som utredare på Karlstad kommun.

Nils Funcke

Journalist, adjunkt vid Stockholms universitet och författare

Nils-Bertil Morgell

F.d. verksjurist och rättslig expert vid Skatteverkets huvudkontor

Nina Nilsson Rådeström

Universitetsadjunkt vid juridiska institutionen, Umeå universitet

Olle Ebbinghaus

VD och arkivarie, Dokumentinfo

Olle Högman

Tingsfiskal på Solna tingsrätt

Olle Lindberg

Advokat, Advokatfirman Kahn Pedersen

Olle Lundin

Professor i förvaltningsrätt

Olof Hasselberg

Advokat, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Olof Larsberger

Advokat och delägare, Kastell Advokatbyrå

Oscar Heimeryd

Advokat, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Pam Storr

Juridisk konsult/lärare i juridik med specialisering inom IT-rätt

Patrik Kastberg

Bitr. chefsjurist, Region Skåne

Per-Anders Broqvist

F.d. hovrättslagman i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Per-Arne Spiik

Arbetsmiljökonsult, Arbetsmiljöstrategerna AB

Pernilla Rasiwala

Advokat, Brick Advokat

Per-Ola Bergqvist

Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma

Per-Owe Arfwedson

Advokat, Bokwall Rislund Advokatbyrå

Peter Degerfeldt

Advokat och delägare i Landahl Advokatbyrå

Peter Hedberg

Advokat/Partner, Ramberg Advokater

Peter Nilsson

Jur dr. skattespecialist

Peter Skoglund

Universitetsadjunkt och juridiklärare på Linnéuniversitetet

Pia Järvengren Gerner

Associate, Next Advokater

Pia Pehrson

Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma

Roger Persson Österman

Professor i finansrätt vid Stockholms universitet

Rolf Svedberg

F.d. Miljöråd, Miljööverdomstolen

Sandra Friberg

Lektor och docent i civilrätt vid Uppsala universitet

Sandra Hanson

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Sara Öwall

Biträdande jurist, Foyen Advokatfirma

Shanti Ingeström

Barnrättsrådgivare

Simon Andersson

Doktor och universitetslektor vid Stockholms universitet, postdoktor vid Uppsala universitet samt författare

Sirkku Sarenbo

Lektor och docent i miljövetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar

Sofia Dahlberg

Skattekonsult

Stefan Flemström

Advokat, Advance Advokatbyrå

Stefan Karlmark

Miljö- och arbetsmiljöåklagare Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål

Stefan Rubenson

Jurist och Miljörättsexpert, Senior Advisor

Susanna Grege

Samhällsbyggnadsjurist, Norrtälje kommun

Susanne Davour

Jurist och organisationskonsult, Visencia AB

Susanne Strand

Docent och forskare

Sven Boberg

Chefsjurist, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Sven Olsson

Biträdande jurist, Hannes Snellman advokatbyrå

Sören Öman

Ordförande i Arbetsdomstolen

Tahmina Sahibli

Associate, Advokatfirman Kahn Pedersen

Tom Kronhöffer

Advokat/Partner, Next Advokater

Tomas Fjordevik

Advokat, Foyen Advokatfirma

Tomas Isenstam

Jurist, Arbetsmiljöverket

Tomas Underskog

Advokat

Tomas Vesterlin

Civilingenjör och jurist, Aktiebolaget Vesterlins & Co

Tommy Nilsson

Tommy Nilsson är gymnasielärare, samhällsvetare och statsvetare.

Ulf Bjällås

Senior konsult, Advokatfirman Fröberg & Lundholm

Ulf Yngvesson

Chefsjurist, Strålsäkerhetsmyndigheten

Ulrika Ekebro

Socionom

Ulrika Grefberg

Partner, Svalner

Ulrika Runelöv

Advokat, Elmzell Advokatbyrå

Ulrika Sandén

Jur.dr. och universitetslektor med inriktning mot medicinsk rätt, Juridiska institutionen, Umeå universitet

Vanja Hermansson

Jur kand, Landahl Advokatbyrå

Victor Pålsson Lundell

Biträdande jurist, Bokwall Rislund Advokatbyrå

Viktor Robertson

Biträdande jurist, Advokatfirman Kahn Pedersen

Viola Adamsson

PhD, Dr medicinsk vetenskap

Ylva Hedén

Stadsadvokat, Stockholms stad

Åsa Marklund Andersson

Rådman, mark- och miljödomstolen i Nacka

Åsa Nordström

Regionjurist, Region Skåne